Za přírodou ve Sluňákově

Také letos se nám podařilo domluvit si návštěvu v oblíbeném „Eko centru“ Sluňákov v Horce nad Moravou.

V pátek 17. 1. 2020 nás zde přivítaly příjemné lektorky s dvěma programy – „S panem Kaprem pod vodou“ pro Včeličky a „O smutné lesní princezně“ pro Berušky. V programu pro Berušky se děti formou pohádky seznámily s pravidly třídění odpadů a rozvíjely pozitivní vztah k přírodě, ke svému okolí a k ekologickému způsobu chování.

Předškoláci měli program rozdělen na dvě části. První probíhala v učebně, kde se děti seznamovaly pomocí poutavého příběhu a interaktivních pomůcek s našimi sladkovodními rybami, jejich vzhledem i životem. V druhé polovině navázaly na program hrami ve venkovní části areálu.

Všem dětem se zábavné dopoledne ve Sluňákově líbilo a už teď se těšíme na další.

Kateřina Šišková