Zápis dětí do naší MŠ 6. 5. 2024

Dne 6. 5. 2024 bude probíhat od 13:00 do 17:00 hod. zápis dětí do naší mateřské školy.

Doklady potřebné k zápisu:

  • Rodný list dítěte, občanský průkaz.
  • Přihlášky si vyzvednete u zápisu.

Přílohy:

Na školní rok 2024/25 může být přijato maximálně 22 dětí.