Kosmická show

V rámci projektu MŠMT Šablony pro MŠ a ZŠ se v naší mateřské škole uskutečnil projekt Kosmická show. V první části děti ve skupinkách skládaly puzzle s tématem vesmír.

Formou promítání pohádkového příběhu se seznámily s planetami sluneční soustavy, s dějinami dobývání kosmu člověkem, po shlédnutí pohádky byly děti aktivizovány hádankami, které navazovaly na shlédnuté.

Ve druhé polovině programu si děti aktivně „zahrály“ na planety a jejich pohyb ve vesmíru. Měly tak možnost rozvíjet smyslové vnímání, získávaly poznatky o schopnostech člověka, jeho vliv na technický vývoj a uvědomění si, že planeta Země je jedinečná pro život živých organismů.

Na památku dostaly omalovánky.