Za přírodou ve Sluňákově

Za přírodou ve Sluňákově

Také letos se nám podařilo domluvit si návštěvu v oblíbeném „Eko centru“ Sluňákov v Horce nad Moravou. V pátek 17. 1. 2020 nás zde přivítaly příjemné lektorky s dvěma programy – „S panem Kaprem pod vodou“ pro Včeličky a „O smutné lesní princezně“ pro Berušky...

Ohlédnutí za 1. polovinou šk. roku 2019/2020

Ohlédnutí za 1. polovinou šk. roku 2019/2020

Jen co děti nastoupily po letních prázdninách do školky, začal kurz plavání pro předškoláčky. Jednou týdně jezdily do olomouckého aquaparku. Již několik let probíhá spolupráce s aquaparkem a spokojeny jsou s prostředím i profesionálním přístupem jak děti, tak i rodiče a pedagogové...

Týdýt v MŠ

Týdýt v MŠ

Dopoledne 17. 6. 2019 za námi  do MŠ přijel Skřítek Tydýt, aby nás naučil základům etického chování. Děti se formou hry učily toleranci k odlišnostem, učily se poznat svou hodnotu, že každý může být v něčem dobrý. Že se nemáme kamarádům posmívat, ale že si máme pomáhat.

Výlet do KovoZoo Staré Město

Výlet do KovoZoo Staré Město

V pondělí 3. 6. 2019 se celá školička nalodila do autobusů, které nás odvezly do ZOO, kterou ještě nikdo neviděl. Prý je jediná ve střední Evropě. Autobus nás dovezl do Starého Města u Uherského Hradiště, tam jsme vystoupili u majáku, jaký bývá u moře.

Výlet do doby ledové

Výlet do doby ledové

Paní ředitelka objevila na e-mailu nabídku Vlastivědného muzea Olomouc na návštěvu do doby ledové. Na výzvědy, do doby ledové, byly vyslány nejstarší a nejodolnější děti ze třídy Včeliček. Skutečnost předčila očekávání...

Dopravní výchova v mateřské škole

Dopravní výchova v mateřské škole

Ve spolupráci se ZŠ Mariánské Údolí, Besipem a Dopravní hřiště EU, s. r. o., si děti v rámci projektu Dopravní výchova v MŠ upevňovaly znalosti a dovednosti v oblasti bezpečného chování na ulici, v dopravních prostředcích.

Čarování s bubeníky

Čarování s bubeníky

Datum 26. 4. 2019 se do MŠ slétli čarodějové a čarodějnice, od rána probíhaly zkoušky zručnosti a čarodějnického umění (míchání lektvarů z léčivých bylin, poznávání pomocníků ze zvířecí říše, zapínání kabátu neviditelnosti, hledání dračího vejce podle hmatu apod.)

Ohlédnutí za školním rokem 2017

Ohlédnutí za školním rokem 2017

Blíží se konec školního roku a všichni se těšíme na prázdniny. Jako každý rok, i letos, je na co vzpomínat. V únoru naše škola uspořádala karneval na téma Madagaskar, který nadchl nejen děti, ale i rodiče. Ti společně s dětmi vymysleli skvělé masky dětí a zajistili tombolu...

Drakiáda trochu jinak

Drakiáda trochu jinak

Dne 7. 10. 2015 proběhla v Mateřské škole  v Mariánském Údolí „Drakiáda trochu jinak“. V úvodu na děti čekalo překvapení v podobě představení Tetin z Brna, které děti rozveselily a rozehřály tancem i písněmi. Poté si děti s rodiči měly možnost vyrobit malého papírového dráčka a obejít s ním různá zábavná stanoviště v rámci zahrady mateřské školy...

Vesmírná odysea

Vesmírná odysea

Rakety, komety, hvězdy i planety, a jejich neznámí obyvatelé byli viděni 18. 2. 2014 na sále KD Na Letním. Jako každý rok, tak i letos pořádala mateřská škola pro své děti a jejich rodiče karneval...