U vody

Dnes jsme podnikli výpravu ke splavu, kde jsme s dětmi zkoumali, co se skrývá u vody pod kameny. Na břehu jsme pozorovali pavouky s kokony, žížaly a svinule.

Pod kameny, které ležely pod vodní hladinou, jsme našli larvy chrostíků s krásnými schránkami a vodní pijavice. Děti také stavěly věže z kamínků a malovaly na oblázky, vzniklo tak nespočet barevných brouků a broučků. Děti tak rozvíjely nejen tvořivost, zručnost, jemnou motoriku a trpělivost, ale získávaly nové poznatky o okolní přírodě.